verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Poděkování

28.7.2022 - Webpage Administrátor
Vážení pacienti, klienti a osoby blízké!   Velmi nás těší Vaše spokojenost s péčí v našem zdravotnickém zařízení a zařízení poskytující sociální služby. Svědčí o tom velké  množství poděkování a pochval, které nám předáváte nebo zasíláte při hospitalizaci či po propuštění.  Tato poděkování si archivujeme a můžete do nich nahlédnout na našich webových stránkách:https://www.albertinum.cz/web/cs/o-nas/podekovani-od-nasich-pacientu-1-17.html?tab_id=web  Pravidelně provádíme anketu spokojenosti mezi pacienty, klienty a i zde vychází Vaše spokojenost najevo. Snažíme se z ankety spokojenosti zpětnou vazbou reagovat na Vaše podněty a péči v našem zařízení stále zlepšovat.  Pokud se stane, že s péčí nejste spokojeni, toto se snažíme v rámci našich možností řešit ihned. Každou stížností se pečlivě zabýváme. Vždy jsme připraveni se s každým z Vás sejít a případnou nespokojenost řešit osobně.   O to víc nás mrzí, když si občas přečteme spornou recenzi na odbornou péči v našem zařízení.  Jako například na Google.com, nebo Firmy.cz. Bohužel jde často o reakce rodinných příslušníků, kdy pacient byl velmi těžce nemocný a odborná péče (i v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení) by vedla ke stejnému závěru. Cítíme s těžkou situací nemocných a jejich rodin, bohužel někdy sebelepší péče nemůže vést k uzdravení a k vrácení soběstačnosti nemocného.   Děkujeme za pochopení a přejeme Vám, abyste naši odbornou péči považovali i nadále za prospěšnou a kvalitní.   Za vedení  Albertina a všechny jeho zaměstnance Ing. Rudolf Bulíček, ředitel 
Více

OMEZENÍ PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ

27.7.2022 - Webpage Administrátor
 OMEZENÍ PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ ALBERTINA, ODBORNÉHO LÉČEBNÉHO ÚSTAVU, ŽAMBERK platné od 28.7.2022 Z důvodu zvyšujícího se výskytu onemocnění COVID-19 a ve snaze ochránit naše pacienty a klienty, návštěvy a v neposlední řadě i personál našeho zdravotnického zařízení, důrazně vyzýváme blízké našich pacientů, aby své návštěvy uskutečňovali přednostně (pokud to zdravotní stav pacienta dovolí) ve venkovních prostorech areálu našeho zařízení. Pokud musí být návštěva uskutečněna uvnitř jednotlivých oddělení, jsou stanoveny tyto podmínky: Návštěva je povinna:Na oddělení vstupovat s  ochranou nosu a úst respirátorem, či obdobným prostředkem s filtrační účinností dle normy minimálně FFP2 / KN95 či vyššíPři vstupu na oddělení si odezinfikovat ruceSvůj  příchod nahlásit bezpodmínečně personáluPočet návštěvníků maximálně dva na jednu návštěvu, na dobu maximálně 30 minut V zájmu Vašich blízkých Vás žádáme o odložení návštěvy vždy, pokud vykazujete jakékoliv známky nachlazení či jiné nemoci, každá zbytečná nákaza ohrožuje pacienta zhoršením základního onemocnění a ohrožuje personál, který pečuje    o Vaše blízké.  Nedodržení stanovených podmínek může znamenat ukončení návštěvy! Děkujeme Vám za pochopení, s Vaší pomocí zvládneme stávající situaci bez větších problémů. „V případě zhoršení situace s onemocněním COVID-19 může v následujících dnech dojít k zákazu návštěv nebo k jejich dalšímu omezení“.  Ing. Rudolf Bulíčekředitel
Více

Otevření očkovacího místa

20.7.2022 - Webpage Administrátor
Oznamujeme, že od 19.8. 2022 otevíráme očkovací místo v Albertinu v ordinaci praktického lékaře.Očkujeme pouze registrované dospělé osoby ve věku 18+.Registrace k očkování bude možná přes crs.uzi.cz od 15.8.2022.Budeme očkovat  vakcínou COMIRNATY 3. a 4. dávky ( 1. a 2. posilující).Očkování 4. dávky (posilující) je možné s odstupem od 3. dávky (posilující)  po 4 měsících.V případě prodělání onemocnění COVID-19 je možné očkovat po 3-6 měsících. Umístění očkovacího místa: Ambulance praktického lékaře je umístěna v budově spojující administrativní budovu a Honlův dům. Má samostatný nájezd pro handicapované. Provozní doba: Pátek 8.30-10.30 Kontakt:Tel: 465 677 885 Parkování:Parkování je možné na parkovišti vzdáleném asi 100 metrů od očkovacího místa. Co si vzít s sebou:Po obdržení termínu očkování a výběru očkovacího místa si k samotnému očkování přineste:občanský průkaz,průkaz zdravotní pojišťovnyseznam užívaných lékůpatříte-li do prioritizovaných skupin doklad od zaměstnavatele, služební průkaz nebo jiný dokladvytištěné a vyplněné dokumenty (viz.níže dotazník a informovaný souhlas) Dotazníky k vyplnění:dotazník před očkováním pdfinformovaný souhlas očkování pdfV případě, že dotazník nezvládnete vyplnit sami, pomůže Vám s vyplněním náš zaměstnanec. Pro urychlení procesu je však lepší si již dotazník přinést z domu vyplněný. Očkovat proti COVID-19 nelze v případě, že:osoby, u kterých aktuálně probíhá horečnaté onemocněníosoby, které jsou v karanténěosoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 před méně než 90 dnyŽádáme všechny osoby, které přichází na očkování, aby braly zřetel na svůj aktuální zdravotní stav.  Očkování – nejčastější dotazy | Nemocnice Pardubického kraje (nempk.cz) Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala následující doporučení:Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19    
Více

Pozor změna - stěhování LDN 1.patro

21.6.2022 - Webpage Administrátor
Od 20.6.2022 je do odvolání LDN 1.patro přestěhováno na 3.patro Honlova domu –  budova plicního oddělení.Od 1.7. 2022 budou tato lůžka přechodně transformována na ošetřovatelská do 31.8.2022.Maximální kapacita je 22 lůžek. Co jsou ošetřovatelská lůžka?Jsou to lůžka poskytována pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování, především ošetřovatelské péče, se zhoršuje. Pacientův  zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování nepřetržité ošetřovatelské péče. Maximum péče je soustředěno ve výkonech oboru ošetřovatelství včetně monitorování výživy a rehabilitační péče v rozsahu rehabilitačního ošetřovatelství ( polohování, nácvik denních činností vedoucích k zachování nebo ke zvýšení soběstačnosti pacientů). Cílem této péče je komplexní zajištění individuálních potřeb, nastavení  ošetřovatelských intervencí a jejich realizace vedoucí k udržení zdravotního stavu. Kriteria přijetí:-          Pacienti s chronickým onemocněním, které jim znemožňuje setrvat v domácím prostředí.-          Stabilizovaný zdravotní stav pacienta- pacient nepotřebuje lékařskou péči.-          Významná funkční porucha v oblasti kognitivního deficitu nebo oblasti soběstačnosti.-          Zdravotní stav pacienta vyžaduje pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Indikuje:-          Ošetřující lékař při hospitalizaci na akutním lůžku-          Ošetřující lékař při hospitalizaci v následné péči-          Praktický lékař-          Lékař specializované ambulance 
Více

Slavnostní otevření nového oddělení

27.5.2022 - Webpage Administrátor
Oddělení paliativní a hospicové péče nyní nově v Albertinu Žamberk(27.5.2022)V Albertinu Žamberk vzniklo nové oddělení paliativní a hospicové péče. Oddělení disponuje celkem dvaceti lůžky v jedno a dvoulůžkových pokojích.Paliativní péče představuje formu pomoci, při níž se dbá na zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče není uzdravení, nýbrž zmírnit bolest, udržovat sociální vztahy s rodinou či přáteli, zachovat důstojnost. Doba paliativní péče není nijak omezená, každý má svůj konec jinak daleko.„Odcházení ze života je pro každého těžké, ať pro toho, koho se přímo dotýká, nebo snad ještě těžší pro blízkou rodinu. Je důležité umožnit závěr života prožít v klidu, radosti a bez bolesti. Jsem ráda, že v Albertinu otevřeli toto oddělení a umožňují dát pacientovi vše, co by v domácím prostředí neměl. Odchod ze života je zároveň smířením se životem, jaký nás potkal,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.Srdce je potřeba věnovat každému pacientovi a tomu, který prožívá poslední dny či týdny, obzvlášť. Právě srdce se stalo symbolem oddělení. Oddělení paliativní a hospicové péče doprovází pacienta na jeho poslední cestě. „Jsme tu nejen pro pacienta samotného, ale také pro jeho blízké, rodinu, přátele, kteří potřebují podporu. Jsme jim nápomocni při přijetí pocitu odcházení. Snažili jsme se zformovat prostředí oddělení tak, aby nepůsobilo strohým nemocničním dojmem," představil své nové oddělení ředitel Albertina Žamberk Rudolf Bulíček. Tento fakt dokazují i barevné malby na stěnách, dveřích pokojů a obrazy, které vytvořili žáci základní umělecké školy Žamberk pod vedením Tomáše Čečetky. Svůj osobní čas tak věnovali tomu, aby zpříjemnili tak těžký životní moment člověka, jakým je umírání.Na oddělení paliativní a hospicové péče se potkávají pacienti s nejrůznějšími diagnózami, jako jsou onkologické, srdeční nebo mozkové. Ti, kteří již nemají šanci na vyléčení, přesto mají právo na důstojný odchod ze života. Nemocným je při odchodu ze života poskytnuta i duchovní podpora a možná účast na bohoslužbách. Pro rodinné příslušníky je důležité zajistit sociální poradenství během hospitalizace i po úmrtí pacienta. „Chceme docílit toho, aby pacienti nebyli na situaci sami, netrpěli nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi.“, doplnil ředitel Bulíček, který potvrdil, že je mimořádně rád za to, že tým odborníků na tomto oddělení pracuje s láskou, přesvědčením a oddaností.„Přeji oddělení paliativní a hospicové péče, ať se tým pracovníků rozšiřuje jen o takové zaměstnance, kteří s hlubokým a otevřeným srdcem přijmou každého pacienta, a bude pro ně darem doprovázet ho v posledních jeho dnech,“ dodala závěrem Matoušková. Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116529/oddeleni-paliativni-a-hospicove-pece-nyni-nove-v-albertinu-zamberk
Více
,
,

REALIZUJEME