verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Nacházíte se na stránce:PacientDuchovní péče

Spirituální péče

spirituální péče

Spirituální péče v Albertinu je zaměřena na respektování člověka v jeho jedinečnosti a v úctě k lidské důstojnosti. Spočívá v individuálním přístupu k pacientům u lůžka, nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení. Zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkovává svátosti, návštěvy duchovního různého křesťanského společenství, zajišťuje příležitostně bohoslužby.

 

Duchovní služba není určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý člověk má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Vždy respektujeme přání člověka, jeho stupeň víry i aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je spirituální služba nabízena blízkým pacientů i uživatelů sociálních služeb, pozůstalým či zdravotnickému personálu.

INFORMACE O BOHOSLUŽBÁCH V OLU ALBERTINUM ŽAMBERK

Nabízíme Vám následující možnosti účasti na bohoslužbě:

 

1)  Účast na nedělní bohoslužbě.

 • Tyto bohoslužby budou ekumenické a přístupné všem (bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím), tedy nejen pacientům všech oddělení, ale i návštěvám a zaměstnancům.

        Nedělní bohoslužby pro Vás slouží následující duchovní:

 • paní farářka Jiřina Kačenová (Českobratrská Církev Evangelická),
 • pan farář Jakub Keller (Českobratrská Církev Evangelická),
 • pan farář Wieslaw Kalemba (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Pavel Pokorný (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Pavel Nowatkovski (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Ervin Kukuczka (Církev Československá Husitská),
 • pan Aleš Toman (Církev Československá Husitská),
 • paní jáhenka Naďa Běťáková („Ochranovský seniorát ČCE“ = původní Jednota Bratrská)

 

Bohoslužby - neděle

 

rozpis bohoslužeb v budově LDN - přízemí - neděle 13:30

oddělení paliativní a hospicové péče

27. 3. 2022

P.Pokorný

10. 4. 2022

J.Kačenová

24. 4. 2022

W.Kalemba

22. 5. 2022

P.Nowatkowski

12. 6. 2022

J.Keller

26. 6. 2022

P.Pokorný

 

 

 
  

Možnost rozhovoru s duchovním.

 • Po bohoslužbách se pak kněží budou věnovat těm, kteří projeví zájem o osobní rozhovor.
 • I tato služba bude ekumenická a otevřená všem bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím.
 • Kdo by však měl zájem o rozhovor s určitým konkrétním farářem, je to samozřejmě možné domluvit – kontakty naleznete v níže uvedené tabulce.

 

 

 • Kontakty na jednotlivé duchovní

  Mobil

   Jiřina Kačenová (ČCE)

   Českobratrská církev evangelická

  608 882 553

   Jakub Keller (ČCE)

   Českobratrská církev evangelická

  737 642 886

   Wieslaw Kalemba (ŘKC)

   Římskokatolická církev

  739 929 164

   Pavel Pokorný (ŘKC)

   Římskokatolická církev

  731 598 905

   Pavel Nowatkowski (ŘKC)

   Římskokatolická církev

  605 741 845

   Aleš Toman (CČSH)

   Církev československá husitská

  732 432 341

   

 

2)  Účast na čtvrteční bohoslužbě.

 • Tato bohoslužna je sloužena římskokatolickým duchovním.

 

Bohoslužby - čtvrtek

 

-         Lichý týden LDN – přízemí 16.00 (oddělení paliativní a hospicové péče)

-         Sudý týden Honlův dům – SL jídelna 16.00 (2.patro)