verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:PacientDuchovní péče

DUCHOVNÍ PÉČE V ALBERTINU / NEMOCNIČNÍ KAPLANKA

ruce

Nemocniční kaplankou v Albertinu je: Mgr. Marie Souradová

 

Navštěvuje všechna oddělení v našem zařízení.

 

Pracovní doba: 

 

 Úterý  8.00 - 15.30
 Pátek  12.00 - 17.00

 

Kontakt: souradova@albertinum.cz, 465 677 920 (sesterna oddělení paliativní a hospicové péče)

 

 

Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta. Duchovní potřeby má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.

V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocniční kaplanky, která je součástí týmu pracovníků paliativního týmu a slouží všem pacientům na všech oddělení, bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům Albertina.

Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

 

Nemocniční kaplanka nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.

Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter.

 

DUCHOVNÍ PÉČE V ALBERTINU / BOHOSLUŽBY

4416824a52464ba781d2de49a672980c

 

Ekumenická bohoslužba - neděle v 13.30 

budova LDN na odd. paliativní a hospicové péče/kaplička

 

 

 

 

Římskokatolická bohoslužba - čtvrtek v 16.00

 

-         Lichý týden budova LDN na odd. paliativní a hospicové péče/kaplička v 16.00

-         Sudý týden Honlův dům/2 p. SOCIÁLNÍ LŮŽKA /jídelna v 16.00

 

 

 

Na bohoslužbě jsou vítáni všichni naši pacienti i jejich rodinní příslušníci (bez známek respiračního, či jiného infekčního onemocnění).

 

 

Možnost rozhovoru s duchovním

  • Po bohoslužbě se mohou duchovní osoby věnovat těm, kteří projeví zájem o osobní rozhovor. Tuto potřebu nahlaste personálu na oddělení.
  • Kdo by měl zájem o rozhovor s určitým konkrétním farářem, je to samozřejmě možné domluvit – kontakty naleznete v níže uvedené tabulce.

 

 

Kontakty na duchovní osoby

 

Wieslaw Kalemba (ŘKC)

Římskokatolická církev, Žamberk

739 929 164

465 614 529

Pavel Pokorný (ŘKC)

Římskokatolická církev, Jablonné n.Orlicí

731 598 905

Pavel Nowatkowski (ŘKC)

Římskokatolická církev, Vamberk

605 741 845

Jakub Keller (ČCE), Horní Čermná

Českobratrská církev evangelická

737 642 886

Jiřina Kačenová (ČCE), Letohrad

Českobratrská církev evangelická

608 882 553

Aleš Toman (CČSH), Ústí nad Orlicí

Církev československá husitská

732 432 341

 

Rozsah duchovní péče

spirituální péče

Duchovní služba není určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý člověk má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Vždy respektujeme přání člověka, jeho stupeň víry i aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je duchovní služba nabízena blízkým pacientů i uživatelů sociálních služeb, pozůstalým či zdravotnickému personálu.

 

Duchovní péče v Albertinu je zaměřena na respektování člověka v jeho jedinečnosti a v úctě k lidské důstojnosti. Spočívá v individuálním přístupu k pacientům u lůžka, nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení. Zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkovává svátosti, návštěvy duchovního různého křesťanského společenství, zajišťuje bohoslužby.

 

Duchovní službu u v Albertinu zajišťuje nemocniční kaplanka Mgr. Marie Souradová a duchovní různých církví (jmenný seznam je uveden v příspěvku výše).