verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Postup

Jak nebo kde lze požádat o kopie dokumentace

  • žádost o ústní informace lze podat ústně na pracovišti, kde jsou/byly poskytovány související zdravotní služby

  • žádost o nahlédnutí, zhotovení opisu, výpisu nebo kopie je nutno podat ústně/písemně na pracovišti, kde je (byl) pacient léčen, popř. je možno doručit žádost buď osobně anebo poštou na adresu: Albertinum, OLÚ, Žamberk, Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01

  • elektronickou poštou na e-mail: zabkova@albertinum-olu.cz

 

K písemné žádosti je nutné přiložit:

  • kopii občanského průkazu,
  • v případě žádosti osoby blízké pacienta kopii dokladu dokazujícího vztah k pacientovi (např. rodný list, oddací list a jiné),

  • plnou moc, je-li k pořízení kopií dokumentace žadatel pacientem zmocněn.

Pořízení kopií je zpoplatněno dle platného ceníku uveřejněného na internetových stránkách.

Lhůta pro poskytnutí dokumentace

Lhůta k pořízení výpisů, opisů, kopií činí u výše uvedených osob dle zákona 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby. Vyžádané kopie, výpisy, opisy lze po domluvě vyzvednout buď osobně, anebo je lze zasílat doporučenou poštou do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu. Elektronicky kopie ZD neposíláme z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy:
žádost o kopie zd.docx
.docx
21 kB