verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:PacientSociální poradenství

Kontakty-zdravotně sociální pracovnice (ZSP)

Pneumologie a ftizeolgie (Honlův dům):

 

pozice jméno telefon/email 

zdravotně sociální pracovnice 

Mgr. Zlata Stejskalová   

465 677 855, 702 235 291

 

stejskalova@albertinum-olu.cz

 

Psychiatrie:

 

pozice jméno telefon/email 

zdravotně sociální pracovnice 

Mgr. Hana Faltusová

702 235 202  

faltusovah@albertinum-olu.cz

 

Následná a dlouhodobá lůžková péče:

 

pozice jméno telefon/email 

zdravotně sociální pracovnice 

Bc. Lenka Mazurová DiS

465 677 914, 702 235 272 

mazurova@albertinum.cz

 

Sociální lůžka a Oddělení paliativní a hospicové péče:

 

pozicejménotelefon/email
zdravotně sociální pracovnice Mgr. Jana Dolejšová

465 677 823, 607 009 887

dolejsova@albertinum-olu.cz

Sociální práce v OLU Albertinum

Sociální práce v OLU Albertinum je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nedílnou a nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina mu tuto péči poskytnout nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá. Každý pacient má právo na dostupnost sociální pomoci při řešení svých sociálních problémů. 

 

Cílem sociální práce  je pomoci pacientům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a ve vztahu k onemocnění nebo  jeho následkům nezvládají sami nebo s pomocí rodiny či blízkých vzniklou situaci řešit. 

Zdravotně sociální pracovníci poskytují nebo zprostředkovávají pacientům pomoc v nepříznivé sociální situaci podle konkrétní potřeby. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky zdravotně sociální pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu.  Proces zdravotně sociální práce je zaměřen na individuální přístup k pacientovi, dále do procesu zapojuje pacientovu rodinu, opatrovníky a osoby blízké. Na řešení problémů zdravotně sociální pracovník úzce spolupracuje s multidisciplinárním týmem (lékaři a ostatní zdravotnický personál). V průběhu procesu sociální práce se řídí zdravotně sociální pracovník nejnovějšími metodami a používá nejnovější pracovní postupy při řešení problémové sociální situace včetně přístupu k pacientovi.

 

Cílová skupina

Pacienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu:

 • Snížené soběstačnosti v souvislosti s věkem, či nemocí
 • Dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný
 • Tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.)
 • Psychické onemocnění
 • Demence
 • Závislosti (alkohol, drogy, hry aj.)
 • Nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší)
 • Hmotné nouze
 • Evidence na úřadu práce
 • Izolace z důvodu infekční nemoci

 

Poskytovatele sociálních služeb v okolí Žamberka

 

Další možnosti pomoci:

 

 • Pečovatelská služba města Ústí nad Orlicí: Lucie Kaválková, DiS. 728 916 474
 • Charitní pečovatelská služba: Pavlína Šelepová, DiS., 731 402 341
 • Pečovatelská služba Letohrad: Mgr. Marie Kubištová, 723 136 377
 • Pečovatelská služba města Česká Třebová: 465 503 511
 • Pečovatelská služba Dolní Dobrouč: p. Špinler, 728 438 589
 • Pečovatelská služba Brandýs nad Orlicí: Jana Foglová, 702 128 301
 • Osobní asistence OCH Ústí nad Orlicí: Bc. Marie Maříková: 734 769 711
 • Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s
 • Osobní asistence: Eva Jiřincová, 775 693 985
 • Respitní péče Jindra, Litomyšl: Mgr. Ludmila Chadimová, 731 598 890
 • Odlehčovací služba Horní Jelení: 777 765 849
 • Odlehčovací služba Lanškroun: Marcela Severová, 465 503 007
 • Odlehčovací služba Rychnov nad Kněžnou: 494 534 431
 • Odlehčovací služba Ledax Vysoké Mýto, 725 466 547
 • Sociální odbor města ÚnO: Mgr. Ivana Nečekalová, 777 736 328
 • Záležitosti ve věci opatrovnictví: Okresní soud Ústí nad Orlicí; p. Honskusová, 465 567 144
 • Komunitní centrum PETRKLÍČ, z.s.: Renata Zahrádková, 605 366 931
 • Domov na hradě Rychmburk: Bc. Michaela Růžičková, 601 089 412 (služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, především schizofrenie a afektivních poruch)