verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:AktualityNabídka vozidla k prodeji

Nabídka vozidla k prodeji

23.9.2022

Nabídka vozidla k prodeji

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk nabízí k prodeji vozidlo  - Mercedes – Benz Sprinter CDI 35 4x4 / 115 kW za co nejvýhodnější nabídku odkupní ceny, kterou jsou zájemci ochotni nabídnout.

V případě zájmu je třeba předložit nabídku ceny na zakoupení vozidla v zalepené obálce a to do 4. října 2022 do 14.00 hod. Obálku označte čitelně a zřetelně nápisem „Nabídka nákupu vozidla - neotevírat“.

V textu nabídky uveďte:

Já níže podepsaný zájemce ……..(jméno a příjmení)………, bytem …….. (uvést adresu bydliště) ….  mám zájem o koupi vozidlaRZ 1E9 9080 za cenu ……………………. Kč.

Nabídku podepište.

 

Základní minimální cenu nabídky stanovujeme ve výši 65.000,- Kč.

Na tlf. čísle 728 989 294 – p. Richtr, je možno domluvit případnou prohlídku vozidla v době od 07.00 hod do 14.00 hod v každý pracovní den.

 

Nabídku můžete podat osobně nebo poštou, tak aby byla doručena do stanoveného dne a hodiny.

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Ing. Vladimír Fabián

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

 

Místo pro osobní podání nabídek v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.00 hod. na adrese:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

kancelář pokladny ústavu (objekt č. 1 – tzv. Janovský, 2. NP)

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

 

Elektronické podání nabídky ceny není povoleno.

 

Otevření obálek s nabídkami proběhne bezprostředně uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. 4.10. 2022 v 14.15 hod . v budově ředitelství na místnosti Lékařské administrativy. Otevření obálek se můžete osobně zúčastnit.

S předkladatelem nejvýhodnější nabídku budou domluveny další podmínky a organizační záležitosti ve věci uzavření kupní smlouvy.

 

S pozdravem

Ing. Vladimír Fabián

vedoucí útvaru HS

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

IČ: 00196096, DIČ: CZ00196096

tel. +420 465 677 826, +420 723 321 658

fabian@albertinum.cz

Přílohy:
popis vozidla mercedes.doc
.doc
5.7 MB
Zpět