verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Poděkování společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk

15.5.2022

Dovolte mi, abych stejně jako v loňském roce, jménem svým i jménem všech zaměstnanců Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk, zejména pak nově vzniklého oddělení paliativní a hospicové péče, poděkoval vedení společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk, generálnímu řediteli panu Ing. Jiřímu Appeltauerovi a všem zaměstnancům této společnosti, kteří svým zapojením do výzvy „NA ČERSTVÉM VZDUCHU PRO DOBROU VĚC“, přispěli částkou 64.000,- Kč na potřebné vybavení zmíněného oddělení (oxymetr, tonometr, noční stolky na pokoje pacientů), které je pro  poskytování kvalitních a bezpečných služeb nezbytné. Znovu si dovolím připomenout, že společnost Bühler CZ s.r.o. i její předchůdci již v minulosti opakovaně podporovali naše zdravotnické zařízení a my si velice vážíme, že tato podpora pokračuje. Děkujeme také za poskytnutí 3 ks čističek vzduchu Sense Antiviro+ a jejich repasi, které čistili a dále čistí a upravují vzduch na jednotlivých odděleních, kde jsme pečovali o pacienty s onemocněním COVID-19 a dále pečujeme o pacienty s postcovidovými potížemi, v čekárnách a ordinacích našich ambulancí.

V letošním roce jsme se rozhodli, že své díky vyjádříme alespoň částečně i jinou formou, než jen touto písemnou. Věříme, že alespoň části těch z vás, kteří jste svými aktivitami v rámci zmíněné výzvy významně přispěli k naplnění předané finanční částky, udělaly radost poukázky na naše rehabilitační služby. Předaných 15 poukazů na masáže rozdělí vedení Bühleru dle svých kritérií a my se těšíme na ty z vás, kteří tuto naši péči „ochutnají“ a ocení.

K předání finančního daru i poukázek došlo v pátek 6. května 2022 v odpoledních hodinách v prostorách nového oddělení za přítomnosti obou ředitelů a dalších zaměstnanců a setkání proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře.  

 

Závěrem mi dovolte popřát i letos všem zaměstnancům zejména pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v zázemí silné a stabilní společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk.

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel

img_3524
img_3521 (2)
img_20220506_134030
Zpět