verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Pozor změna - stěhování LDN 1.patro

21.6.2022

Od 20.6.2022 je do odvolání LDN 1.patro přestěhováno na 3.patro Honlova domu –  budova plicního oddělení.

Od 1.7. 2022 budou tato lůžka přechodně transformována na ošetřovatelská do 31.8.2022.

Maximální kapacita je 22 lůžek.

 

Co jsou ošetřovatelská lůžka?

Jsou to lůžka poskytována pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování, především ošetřovatelské péče, se zhoršuje. Pacientův  zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování nepřetržité ošetřovatelské péče. Maximum péče je soustředěno ve výkonech oboru ošetřovatelství včetně monitorování výživy a rehabilitační péče v rozsahu rehabilitačního ošetřovatelství ( polohování, nácvik denních činností vedoucích k zachování nebo ke zvýšení soběstačnosti pacientů).

 

Cílem této péče je komplexní zajištění individuálních potřeb, nastavení  ošetřovatelských intervencí a jejich realizace vedoucí k udržení zdravotního stavu.

 

Kriteria přijetí:

-          Pacienti s chronickým onemocněním, které jim znemožňuje setrvat v domácím prostředí.

-          Stabilizovaný zdravotní stav pacienta- pacient nepotřebuje lékařskou péči.

-          Významná funkční porucha v oblasti kognitivního deficitu nebo oblasti soběstačnosti.

-          Zdravotní stav pacienta vyžaduje pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí.

 

Indikuje:

-          Ošetřující lékař při hospitalizaci na akutním lůžku

-          Ošetřující lékař při hospitalizaci v následné péči

-          Praktický lékař

-          Lékař specializované ambulance

 

Zpět