verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Svěcení kaple Svaté Rodiny v Albertinu

28.2.2023

Kaplička na našem oddělení paliativní a hospicové péče byla vysvěcena 24. února 2023 Mons. Josefem Kajnkem, pomocným biskupem z Biskupství Královéhradeckého, a panem farářem Wieslawem Kalembou, a za přítomnosti ostatních duchovních, kteří nám v Albertinu vykonávají bohoslužby a jiné duchovní služby již několik let. Pro Albertinum, zejména pro paliativní tým, to byla velká slavnost.

Kaple je využívána individuálně jako prostor pro vnitřní ztišení, meditaci, modlitbu, ale také kolektivně pro pobožnosti, společné modlitby či bohoslužby, v brzké době i s možností uchováváním Eucharistie. Silně vnímáme, že léčit se musí i duše.

Do naší kaple namaloval krásný obraz Svaté Rodiny žamberecký pan Miloslav Král.  Svatá rodina v křesťanství označuje rodinu tvořenou Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíšem Kristem. Zejména v římskokatolické církvi je uváděná jako nejlepší příklad lásky, ctnosti a svornosti.

Děkuji všem, kdo se účastnil obřadu, všem duchovním, vedení Albertina, svému milému paliativnímu týmu a našemu stravovacímu provozu za uvaření postního oběda a za další občerstvení.

A děkuji Pánu Bohu, že na tomto místě můžeme být, setkávat se tu a vnímat Jeho poselství. 

Simona Žabková, vrchní sestra oddělení paliativní a hospicové péče

 

 

20230224_100511
img_20230224_103011
20230224_101342
img_20230222_111356
20230224_110144
20230224_110244
Zpět