verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Ukončení stavu pandemické pohotovosti

5.5.2022

Oznamuji, že 5. 5. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Usnesení Poslanecké sněmovny č. 113/2022 Sb., o ukončení stavu pandemické pohotovosti.

 

V souvislosti s tímto Usnesením se od uvedeného data ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

 

Současně zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze zdarma podstoupit pouze diagnostický PCR test, a to v případě, že lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a vystaví Vám žádanku. Kdokoli se může nechat otestovat jako samoplátce.

 

Přesto, pokud kdokoli z Vás usoudí, že pro ochranu svou, spolupracovníků, pacientů či klientů je vhodné ochranu dýchacích cest používat i nadále, je mu to samozřejmě umožněno. Pouze již zaměstnavatel nebude poskytovat pro tyto účely roušky či respirátory mimo výjimek, které budou stanoveny.

 

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel

Zpět