verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:AmbulanceFyzioterapieSpektrum činností

Spektrum činností

Spektrum činností:

 • Léčebná tělesná výchova:
 • využívá široké spektrum analytických a syntetických metod kinezioterapie, individuální i skupinové LTV, cvičení na pokojích na lůžku pacienta, v tělocvičně RHB, na chodbách (v atriích) oddělení, cvičení se zaměřuje na některou složku pohybu (zvětšení svalové síly, rozsahu pohybu v kloubu, rychlost pohybu, zlepšení koordinace pohybu, tvorba správných pohybových stereotypů, celkové zlepšení kondice)
 • techniky: cévní gymnastika, kondiční cvičení, polohování, cvičení pasivní, asistované, aktivní, izometrie, odporové, postizometrická cvičení, antigravitační relaxace, cvičení s pomůckami (overbally, tyče, činky), na přístrojích (nožní, ruční rotoped, manipulační deska), nářadích (žebřiny, bradla), cvičení na neurofyziologickém podkladě - PNF, Bobath, Brugger koncept, facilitační techniky - Kenny metoda, balanční trénink (gymnastické míče, kruhové úseče, balanční plochy), senzomotorická stimulace, cvičení v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích, měkké a mobilizační manuální techniky, míčkování, posturálně-lokomoční trénink (vertikalizace, chůze s využitím různých kompenzačních pomůcek, v různém terénu), metoda Ludmily Mojžíšové

 

 • Respirační fyzioterapie:
 • maximální využití metod dechové rehabilitace, nácviku inhalační terapie a zvládání dušnosti, což vede k soběstačnosti při diagnóze astma bronchiale a CHOPN (prioritně na oddělení pneumologie)
 • doporučujeme zvláště u pooperačních stavů a náhle vzniklých dušností

 

 • Habituální pohybová léčba:
 • ADL = nácvik činností běžného života - samostatnost, soběstačnost v oblékání, sebenasycení, osobní hygieně

 

 • Instruktážní, edukační činnost

 

 • Poradenství při vybavení kompenzačními pomůckami

  

 • Fyzikální terapie:
 • elektroterapie - stejnosměrný proud, nízkofrekvenční /DD, TENS, Trabertovy proudy/, interference, selektivní stimulace paretických svalů, elektrogymnastika, kombinovaná terapie, distanční terapie
 • magnetoterapie - statické, pulzní magnetické pole
 • fototerapie - biolampa
 • termoterapie - pozitivní: solux /negativní: ledování
 • mechanoterapie - ultrazvuk
 • vodoléčba - částečné vířivé koupele (dolních a horních končetin) a celkové koupele (vířivá, podvodní masáž)
Zpět