verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

MAREK zemědělská technika s.r.o.

Kategorie:
Podporují nás
Web:
Podrobnosti
Dar na nové sanitní vozidlo

 

Po předchozích jednáních s ředitelem a jednatelem společnosti MAREK zemědělská technika s.r.o. se sídlem Helvíkovice 33 panem Bc. Jiřím Markem, byla dne 5. ledna 2023 uzavřena a podepsána darovací smlouva mezi naším zdravotnickým zařízením a uvedenou společností na finanční dar ve výši 750 tis. Kč. Tyto prostředky jsou účelově vázány na sdružení prostředků pro nákup nového sanitního vozidla, které nahradí sanitní vozidlo 9 let staré s proběhem téměř 300 tis. km.

 

Daru si velice vážíme, neboť se jedná o jednu z nejvyšších částek, která nám byla dárcem v historii Albertina poskytnuta. Ředitel Bulíček opakovaně společnosti a panu Markovi poděkoval, neboť zejména v této době není standardní darovat finanční prostředky a už vůbec ne v takové výši.

 

Vzhledem k aktuálním cenám nových sanitních vozidel na trhu, zjištěných jeho průzkumem a splňujících požadavky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN EN 1789 (842110) v platném znění, bude nutné nákup sanitního vozidla dofinancovat vlastními prostředky naší organizace ve výši cca 800 tis. Kč. Po schválení naším zřizovatelem zastoupeným náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaelou Matouškovou, MPA a vedoucím odboru zdravotnictví Mgr. Bc. Pavlem Čechem budou zpracovány zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele nového sanitního vozidla a budeme se těšit na nabídky, které vyhodnotí ředitelem jmenovaná výběrová komise. Poté bude vozidlo objednáno a zakoupeno. Bohužel, v rámci dodržení platné legislativy a s ohledem na současný stav automobilového průmyslu, bude tento proces trvat v řádu týdnů či měsíců.

 

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel

 

 
marek sro logo
Zpět