verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Charakteristika oddělení

Jedná se o uzavřené oddělení s režimem následné péče, zaměřené na doléčování, stabilizaci, motivaci, edukaci a psychiatrickou rehabilitaci duševně nemocných. 

 

Příjem na oddělení:

  • pacienty přijímáme plánovaně po dohodě s primářkou psychiatrického oddělení, a to na základě objednání z psychiatrických ambulancí či plánovanými překlady z nemocničních zařízení.

 

V souladu se zařazením našeho oddělení do systému následné péče neposkytujeme akutní lůžkovou péči, nepřijímáme pacienty s poruchami vědomí, agresivní, s dekompenzovanými tělesnými chorobami, se závažnými poruchami hybnosti.

Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči, jsou odesílání do regionálních zařízení akutní péče.

Oddělení psychiatrie je provozováno v souladu s koncepcí oboru psychiatrie v České republice.

 

Co si vzít k hospitalizaci: osobní doklady (občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny), pracovní neschopnost (pokud ji máte vystavenou), věci osobní hygieny (kartáček na zuby, pastu, mýdlo, ručník, holicí potřeby), pyžamo, přezůvky, vycházkovou obuv, domácí oblečení, léky (které užíváte) a další běžně Vámi používané pomůcky. Vzhledem k tomu, že v rámci léčebného režimu se pacienti podílejí na úklidu svého pokoje, společných prostorů pro terapeutické činnosti a na úklidu místního parku, je vhodné vzít si s sebou vhodné oblečení a obuv.

Pacient má při přijetí povinnost odevzdat léky, ostré předměty, holení, pásky a šle, které si uloží u sestry oddělení a má je k dispozici dle potřeby. 

 

Léčebný režim zahrnuje: individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, ergoterapie, socioterapie, nácvik běžných denních aktivit, skupinový nácvik relaxace, aktivizace, edukace a napojení na extramurální složky.

Pro aktivity pacientů jsou využívány nejen prostory psychiatrického oddělení, ale i další prostory v areálu Albertina včetně zahrady a parku v anglickém stylu.

 

 

Návštěvy pacientů: aktuálně v souladu s protiepidemickými opatřeními jsou zakázány 

Zpět