verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Ceník sociální služby

 

Výše úhrady za sociální službu je od 1. 2. 2024 následující:

 

Ubytování a strava za jeden kalendářní den

 

Ubytování

Strava

Celkem

305,- Kč

255,- Kč

560,- Kč

 

Ubytování a strava za jeden kalendářní měsíc

 

 

Celkem

30 dnů

16.800,- Kč

31 dnů

17.360,- Kč

    

      V ceně je zahrnuto praní prádla.

 

      V ceně není zahrnuto: doplatky za léky, kadeřnice, pedikúra, nákupy v kantýně.

 

Možnost snížené úhrady:

 

1.    Pokud by Osobě, které jsou poskytovány sociální služby a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo z jejího příjmu

15 %, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady s ohledem na to, aby ji zůstalo 15 % příjmů.

 

2.    Ve výše uvedeném případě je Osobě snížena úhrada za pobyt.

 

 

 

Přiznaný příspěvek na péči náleží v celé míře poskytovateli sociální služby (OLU Albertinum).

 

Zpět